Appen som hjälper studenter att lära sig matematik - en fansida för Flinkit

Matematik är ett ämne som svenska elever har särskilt svårt med. På senare år har personer som är kunniga inom programmering tagit fram applikationer som underlättar för elever i sin inlärning. En sådan app är Flinkit, men det finns flera liknande. I den här artikeln lyfter vi olika initiativ som kan underlätta för elever att lära sig matematik. Det här är en fristående sida skriven av personer som hyllar initiativtagarna bakom Flinkit - som har gjort stora ansträngningar för att elever ska lära sig mer matematik.


Matematik är ett mycket viktigt ämne. Det är ett ämne som lägger grunden för det logiska tänkandet och ger människan en god grund för att lösa problem, såväl vardagliga som matematiska. Matematiken är särskilt viktig för den som ska arbeta med programmering, naturvetenskap eller närbesläktade ämnen. Men matematiken är lika viktigt för den som ska arbeta som familjejurist med ekonomisk familjerätt. Det är därför matematiken är ett så centralt ämne i den svenska skolan. Dessvärre har svenska elever svårt för matematik i förhållande till andra ämnen. Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar på skolan, ändå presterar svenska elever inte särskilt mycket bättre än genomsnittet i OECD. Det är allvarligt att svenska elever har så svårt med matematiken och därför behövs det fler initiativ för att stärka elevernas mattekunskaper. Nyckeln till detta är framförallt kunniga och välutbildade lärare. Men även applikationer och verktyg som hjälper eleverna i sina självstudier. Det här är en sida som hyllar initiativet bakom Flinkit.


Ett exempel på ett sådant bra initiativ är appen Flinkit där elever kunde skicka in bild på matematiska problem de behövde hjälp med och där de fick svar på frågan genom en video där det instrueras hur problemet kan lösas.  Det vill säga ett konkret verktyg som hjälper elever som har kört fast i sina självstudier. Det finns ett stort behov av fler sådana initiativ. Vi beskriver i den här texten hur den som har särskild kunskap inom programmering och sökmotoroptimering kan skapa en framgångsrik app som hjälper elever att lära sig matematik. Vi berör även hur du kan låna pengar snabbt för att komma igång med din verksamhet. Det finns goda möjligheter att låna pengar snabbt för dig som vill ha bra lånevillkor i samma veva starta en sådan applikation, oavsett om du som privatperson ska vara låntagare eller om det ska vara ditt företag som ska vara låntagare.

Stort behov av applikationer som hjälper elever i sin matematikinlärning

Ibland finns uppfattningen bland elever att det bara är ingenjörer och kemister som behöver kunna matematik. Men faktum är att matematiken är viktig för de flesta yrkesgrupper, även för jurister. En familjejurist ägnar sig åt mer matematik än man kan tro. Ekonomisk familjerätt utgör en stor del av de uppdrag som en familjejurist får. Den som sysslar med ekonomisk familjerätt behöver ofta räkna på arv, bodelningar och andra ekonomiska förhållanden inom och mellan familjer. Det är i klassrummet, i mötet mellan lärare och elev, som inlärning sker som bäst. Men matematik förutsätter också självstudier i hög grad.

Låna pengar, låna pengar, låna pengar, låna pengar  billiga lån, jämför lån samla lån

Billån, Privatlån, Blancolån, låna pengar  låna pengar, samla lån


Den som vill lära sig matematik måste sitta och nöta och repetera många timmar för att kunskaperna ska gå in. Men det är svårt för elever att lära sig matematik utan en lärare tillgänglig. Det finns därför ett stort behov av applikationer som kan ge elever stöd och hjälp även när de studerar ifrån hemmet. Svensk skola är avgiftsfri och det är inte rimligt att privatpersoner ska behöva ta privatlån eller blancolån för att kunna finansiera en privatlärare i hemmet. Även om privatlån och blancolån numera är förenade med låga räntor och det är enkelt att hitta billiga lån, så ska inte föräldrar behöva ta lån för att finansiera sina barns utbildningar A till Ö. Särskilt inte med tanke på att de flesta föräldrar redan är belånade, exempelvis genom billån. En förälder som redan har ett billån ska inte behöva belåna sig ytterligare utan särskild anledning.


Inga större krav på kunskaper i programmering för att bygga en matematik-app för elever

En orsak till att det finns relativt få applikationer som hjälper elever med studier i matematik kan vara att många upplever att de inte har tillräckliga kunskaper inom programmering. Det krävs visserligen kunskaper i programmering för att skapa en sådan app. Men om du har en grundläggande förståelse för matematik så kan du gå en kort kurs i programmering för att skaffa de kunskaper som krävs för att bygga en sådan kurs. En kortare kurs i programmering kostar mellan 100 000:- upp till 200 000 kronor. I syfte att finansiera bilen som många mattelärare är i behov av kan detta lösas genom ett privatlån även känt som blancolån. De flesta långivare erbjuder mellan 100 000:- upp till 600 000:-


Det finns flera billiga lån på marknaden och genom att använda en jämförelsetjänst för lån så kan du hitta det billigaste lånet. Om du tar betalt för appen sedan genom annonsering eller genom en månadsavgift för varje elev som använder den, så kan du snabbt betala av lånet. Viktigt att tänka på är att du behöver leta efter lån med låga räntor. Det finns även goda möjligheter att anlita en person med kunskaper om app-programmering för att skapa en sådan applikation. En erfaren programmerare kan utveckla en app till en relativt sett låg kostnad, jämfört med om du ska lägga tid och pengar på att lära dig att programmera själv. Om du har ådragit dig flera lån i samband med starten av ditt företag kan det vara en god idé att samla lån. Samla lån är ett sätt att slå ihop olika lån du har tagit för att pressa ner kostnaderna för avgifter och räntor. Samla lån är möjligt både för privatpersoner och företag och innebär att du slår ihop alla dina lån till ett enda lån hos en enda kreditgivare.

Marknadsför applikationen genom sökmotoroptimering

För 20 år sedan så var marknadsföring i TV och radio och i papperstidningar den vanligaste annonsmetoden. Idag sker marknadsföring i huvudsak digitalt genom reklam på sociala medier och på internet. Reklam är dock en dyr affärsmetod. Om du som privatperson ska investera i reklam, innan du har startat ett företag, behöver du ta privatlån eller blancolån för att finansiera detta. Det är inte säkert att det kommer ge någon reell effekt för kundtillströmningen till din applikation. Men den effektivaste metoden att dra trafik till sin hemsida är genom sökmotoroptimering. Med sökmotoroptimering menas åtgärder som ökar ett företags synlighet i sökmotorerna och drar trafik till hemsidan. Om du ska lansera en app som underlättar för barn och ungdomar i sina studier i matematik bör du anlita en SEO byrå som kan öka din synlighet i sökmotorerna. En SEO byrå kan exempelvis se till att den som söker på ”Matematik app” på en sökmotor får upp din applikation i träfflistan.