60622351_2391337897818396_64506680883156

Varför startade tre universitetsstudenter Flinkit?

Vi startade vårt projekt med en vision om att alla elever ska ha lika förutsättningar att ställa frågor och få de besvarade. Utbildningsnivån hos föräldrar, status i klassen eller vilken skola eleven går på är olika exempel på faktorer som påverkar hur mycket hjälp en elev faktiskt får under sin skolgång. Med Flinkit kan vi enkelt minska betydelsen av externa faktorer och erbjuda ett system som ger lika villkor till alla elever.

 

En mer rättvis och kunskapsoptimerad skola har motiverat oss till att under tre år utveckla vår innovation tillsammans med rektorer, lärarutbildningar, samhällsorganisationer och elever. Vill du som besökare på sidan veta mer om Flinkit så kontakta oss gärna via telefon eller e-post.  

Telefon  +4673 263 94 88

E-post    Info@flinkit.se

Flinkit samarbetar med

Flinkit ägs och drivs av Flinkit AB (559163-9264).
             Användarvillkor - Integritetspolicy