Flinkit för skolor

Vi hjälper din skola att ge eleverna samma möjlighet att nå sina mål med skolarbetet. Med vår innovation kombinerar vi traditionell pedagogik med ny teknologi.

 

Vi erbjuder Sveriges första digitaliserade handuppräckning!

 

Under COVID-19 pandemin är Flinkits IT-plattform helt gratis för alla skolor i Sverige 

Så fungerar det - elev

Flinkit erbjuder en IT-plattform där elever genom en app kan ta en bild på det problemet som uppstått och få en videoförklaring skickad av en undervisare direkt till mobilen. Tjänsten återspeglar den vanliga handuppräckningen eleven gör i klassrummet fast nu digitalt.

Elever kan bli kopplade till sin specifika skola och undervisare via en skolkod som enkelt skrivs in i appen. IT-plattformen behöver inte integreras mot befintliga system vilket gör att Flinkit kan börja användas samma dag man kontaktar Flinkits medarbetare.

 

Elever börjar använda tjänsten genom att ladda ner appen där appar finns. De anger en e-post dit användarnamn och lösenord skickas. E-posten används enbart för inloggning och så en elev kan se på sina sparade förklaringar inne i appen. I linje med GDPR. 

Så fungerar det - undervisare

IT-plattformen undervisarna arbetar ifrån är webbaserad. Inkomna bilder tagna av elever syns i ett flöde tillsammans med vilken årskurs eleven går i, kommentar från eleven och vilken tidpunkt bilden skickades in. Via en digital whiteboard kan undervisare spela in en verbal samt skriftlig förklaring, precis som vid hjälptillfällen i klassrummet, som sedan skickas till eleven. 

Flinkit skapar konton för undervisare som kommer vara kopplade mot skolans egna elever. När en undervisare tagit ett ärende som en elev skickat in kan ingen annan undervisare svara på samma bild.  

Vi erbjuder även i den pandemi vi befinner oss i att använda Flinkits egna undervisare kostnadsfritt. Då krävs enbart att elever laddar ner appen och börjar använda tjänsten. Flinkits undervisare består av ämneskunniga universitetsstuderande som frivilligt anmält sig för att hjälpa elever under COVID-19 pandemin. 

Steg 1 

 

Undervisare loggar in via www.app.flinkit.se med de användaruppgifter som skapas av Flinkit.

Vill du börja använda Flinkit på din skola?

Kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi er börja använda Flinkit redan samma dag.

Telefon  +4673 263 94 88

E-post    Info@flinkit.se

Flinkit samarbetar med

Flinkit ägs och drivs av Flinkit AB (559163-9264).
             Användarvillkor - Integritetspolicy